Thursday, May 12, 2016

Menentukan sama ada nisbah yang diberi ialah nisbah setara

Nisbah bagi dua kuantiti tidak berubah jika kedua-dua nombor (kuantiti) dalam nisbah didarab atau dibahagi dengan faktor yang sama. Misalnya,Contoh

Tentukan sama ada nisbah yang diberi ialah nisbah setara.

a) 2 : 7 dan 6 : 21

b) 20 : 12 dan 4 : 3

Penyelesaian: