Wednesday, November 30, 2011

Nombor Ganjil dan Genap

Nombor 1, 3, 5, 7, ... dikenali sebagai nombor ganjil (odd numbers).

Nombor 2, 4, 6, 8, ... dikenali sebagai nombor genap (even numbers).


Mengenal pasti dan menerangkan nombor ganjil dan genap.

Contoh 1:
Kenal pasti serta nyatakan kesemua nombor ganjil dan genap yang terdapat dalam urutan nombor 16, 21, 26, 31, ..., 71.

Jwb:
Nombor-nombor ganjil adalah 21, 31, 41, 51, 61 dan 71. Nombor-nombor ini membentuk satu urutan nombor yang diperolehi dengan menambah 10 pada nombor sebelumnya.

Nombor genap 16, 26, 36, 46, 56 dan 66. Nombor-nombor ini membentuk satu urutan nombor yang diperolehi dengan menambah 10 pada nombor sebelumnya.

Contoh 2:

3 + 5 = 8
7 + 13 = 20
19 + 25 = 24

Penyataan am mengenai jumlah / hasil tambah dua nombor ganjil.
  • Nombor Ganjil + Nombor Ganjil = Nombor Genap
    Hasil tambah dua nombor ganjil adalah nombor genap.

4 comments: