Sunday, November 20, 2011

Operasi Gabungan

Operasi gabungan (Combined operation)

Operasi gabungan
Arahan operasi
+ dan -
Lakukan + dan – dari kiri ke kanan
X dan ÷
Lakukan x dan ÷ dari kiri ke kanan
+, -, x dan ÷
Lakukan x dan ÷ dahulu, kemudian diikuti dengan + dan – dari kiri ke kanan
+, -, x, ÷ dan ( )
Lakukan pengiraan didalam kurungan dahulu, kemudian diikuti dengan x dan ÷ , dan akhir sekali barulah lakukan + dan – dari kiri ke kanan

Pengiraan yang melibatkan kombinasi penambahan dan pengurangan (Addition and subtraction)

Nilaikan
 • 334 + 729 - 507
  334 + 729 - 507 = 1 063 - 507
  = 556
 • 2 435 - 342 + 250
  2 435 - 342 + 250 = 2 093 + 250
  = 2 343

Pengiraan yang melibatkan kombinasi pendaraban dan pembahagian (Multiplication and division)

Nilaikan
 • 72 x 50 ÷ 18
  72 x 50 ÷ 18 = 3 600 ÷ 18
  = 200
 • 567 ÷ 7 x 3
  567 ÷ 7 x 3 = 81 x 3
  = 243


Pengiraan yang melibatkan kombinasi + , - , x dan ÷

Kira
 • 16 x 9 + 55 ÷ 11
  Lakukan operasi x dan ÷ dahulu
  16 x 9 + 55 ÷ 11 = 144 + 5
  = 149
 • 136 ÷ 8 x 4 - 23
  Lakukan operasi ÷ dan x dahulu, dari kiri ke kanan
  136 ÷ 8 x 4 - 23 = 17 x 4 - 23
  = 68 - 23
  = 45


Pengiraan yang melibatkan kombinasi

Dapatkan nilai setiap yang berikut.
 • 272 ÷ (40 - 8 x 3) + 57
  Lakukan pendaraban dahulu diikuti dengan pengurangan, di dalam kurungan.
  272 ÷ (40 - 24) + 57 = 272 ÷ 16 + 57
  Lakukan pembahagian dahulu diikuti dengan penambahan
  = 17 + 57
  = 74
 • (7 x 9 + 5)(10 - 21 ÷ 7)
  Lakukan pendaraban dan pembahagian dahulu
  = (63 + 5)(10 - 3)
  Kemudian lakukan penambahan dan pengurangan
  = (68)(7)
  = 476


Penyelesaian masalah melibatkan operasi gabungan

Pak Ali menjualkan tanahnya pada harga RM473 000. Setelah dia menyimpan RM95 000 di bank, Pak  Ali berhasrat untuk mengagih baki wang tersebut kepada 8 orang anaknya secara sama-rata. Dapatkan jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya.

Jwb:
Jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya
= RM(473 000 - 95 000) ÷ 8
= RM378 000 ÷ 8
= RM47 250


3 comments: