Friday, December 21, 2012

Kuasa Dua Nombor


Kuasa dua suatu nombor (square of a number) adalah produk apabila suatu nombor didarabkan dengan dirinya sendiri (multiplied by itself).

Contohnya:
  • Kuasa dua bagi 6 ialah 6 x 6 = 36
  • Kuasa dua bagi 1/3 ialah 1/3 x 1/3 = 1/9
  • Kuasa dua bagi -0.4 ialah (-0.4) x (-0.4) = 0.16 

Kuasa dua suatu nombor ditulis menggunakan tanda kuasa dua (square notation).

Contohnya:
  • (-2) x (-2) ditulis sebagai (-2)²
  • 1/8 x 1/8 ditulis sebagai (1/8)²

adalah dibaca sebagai ‘4 kuasa dua’ atau ‘kuasa dua bagi 4’.

Notasi/tanda kuasa dua diperkembangkan untuk mendapatkan pelbagai hasil nombor kuasa dua.


Contoh 1

Tuliskan kuasa dua setiap nombor berikut dalam bentuk nombor apabila didarab dengan dirinya sendiri.

a) 21
Jwb: Kuasa dua bagi 21 = 21 x 21

b) -15
Jwb: Kuasa dua bagi -15 = (-15) x (-15)

c) 4/5
Jwb: Kuasa dua bagi 4/5 = (4/5) x (4/5)

d) -5/9
Jwb: Kuasa dua bagi -5/9 = (-5/9) x (-5/9)

e) 0.8
Jwb: Kuasa dua bagi 0.8 = 0.8 x 0.8

f) -2.9
Jawab: Kuasa dua bagi -2.9 = (-2.9) x (-2.9)


Contoh 2

Tuliskan nombor-nombor berikut dengan menggunakan tanda kuasa dua.

a) (-26) x (-26)
Jwb: (-26) x (-26) = (-26)²

b) (-7/8) x (-7/8)
Jwb: (-7/8) x (-7/8) = (-7/8)²

c) 8.8 x 8.8
Jwb: 8.8 x 8.8 = 8.8²


Contoh 3

Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk yang diperkembangkan (expanded form).

a) 25²
Jwb: 25² = 25 x 25

b) (-5/6)²
Jwb: (-5/6)² = (-5/6) x (-5/6)

c) (-7.4)²
Jwb: (-7.4)² = (-7.4) x (-7.4)

6 comments: