Monday, October 12, 2015

Membina Carta Pai

Carta pai (pie chart) ialah perwakilan data dengan menggunakan luas sektor-sektor dalam sebuah bulatan.

Dalam sebuah carta pai, satu bulatan dibahagikan kepada sektor-sektor berlainan mengikut kuantiti setiap data.


Contohnya, rajah di bawah ialah satu carta pai yang meunjukkan murid-murid dalam setiap tingkatan di sebuah sekolah.


Bagi membina sebuah carta pai, satu bulatan dibahagikan kepada sektor-sektor berlainan mengikut kuantiti setiap data. 

Misalnya, setiap sektor dalam carta pai di atas adalah sepadan dengan bilangan murid. Saiz sudut setiap sektor berkadaran dengan bilangan murid yang diwakili oleh setiap sektor.

Langkah-langkah di bawah menunjukkan cara-cara untuk membina carta pai.

Langkah 1
Hitung sudut bagi setiap sektor.

Langkah 2
Lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan itu kepada sektor-sektor mengikut nilai-nilai sudut yang dihitung.

Langkah 3
Labelkan carta pai itu dengan tajuk yang sesuai dan labelkan petunjuk bagi setiap sektor.


Contoh

Warna
Merah
Biru
Hijau
Kuning
Bilangan pelajar
12
9
11
8

Jadual di atas menunjukkan warna kegemaran pelajar-pelajar dalam sebuah kelas. Wakilkan data-data tersebut dengan menggunakan carta pai.

Penyelesaian:
No comments:

Post a Comment