Wednesday, December 7, 2011

Faktor Perdana

Faktor perdana (prime factor) bagi suatu nombor bulat adalah, nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut.


Mengenal pasti faktor perdana dari senarai faktor.

Contoh:
Diberi 1, 2, 4, 7, 8, 14 dan 56 ada faktor kepada 56. Kenal pasti semua faktor perdana kepada 56.

Jwb:
Antara faktor kepada 56, 2 dan 7 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 56 adalah 2 dan 7.


Mencari faktor perdana nombor bulat.

Contoh:
Dapatkan faktor perdana nombor berikut:
 • 100
  Kaedah 1 - Senaraikan semua faktor kepada 100.
  Faktor kepada 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 5 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.

  Kaedah 2 - Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
  Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.

  Kaedah 3 - Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
  Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.


 • 72
  Kaedah 1 - Senaraikan semua faktor kepada 72.
  Faktor kepada 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 3 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.

  Kaedah 2 - Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
  Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.

  Kaedah 3 - Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
  Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.


11 comments: