Tuesday, February 21, 2012

Perpuluhan Positif dan Negatif

Perpuluhan (decimals) boleh ditandakan pada garis nombor (number line).

Nombor perpuluhan positif adalah mengarah ke kanan daripada sifar (0), manakala nombor perpuluhan negatif pula mengarah ke kiri daripada sifar (0).

Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian perpuluhan.

Kaedah-kaedah untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagi perpuluhan positif dan negatif adalah sama seperti kaedah-kaedah yang digunakan untuk integer.

Contoh 1:
Kirakan yang berikut:
 • -8.4 + (-3.5)
  Jwb:
  +(-) = -
  = -8.4 -3.5
  = -11.9

 • -8.4 - (-3.5)
  Jwb:
  -(-) = +
  = -8.4 + 3.5
  = -4.9

Contoh 2:
Kirakan yang berikut:
 • -8.4 x (-2.5)
  Jwb:
  (-) x (-) = +
  = 8.4 x 2.5
  = 21

 • -8.4 ÷ 2.5
  Jwb:
  (-) ÷ (+) = -
  Gerakkan titik perpuluhan satu tempat ke sebelah kanan.
  = -84 ÷ 25
  = -84/25
  = -3.36

1 comment: