Friday, May 15, 2015

Membina Tembereng Garis

Pembinaan geometri ialah suatu proses melukis rajah geometri yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Alat-alat yang digunakan ialah jangka lukis (compasses), sesiku (set square) dan pembaris (ruler).

Sesiku (set square).

Jangka lukis (compasses).

Pembaris (ruler).

Alat tepi lurus ialah alat yang mempunyai tepi lurus (straight edge) seperti sesiku atau pembaris yang digunakan untuk melukis tembereng garis.

Tembereng garis (line segment) ialah bahagian diantara dua titik pada suatu garis lurus dengan panjang yang terbatas.

AB ialah tembereng garis panjang 6 cm.


Contoh

Bina tembereng garis PQ panjang 7 cm.

Penyelesaian:

Langkah 1:
Dengan menggunakan pembaris, lukis satu garis lurus. Tandakan titik P pada garis tersebut dengan pensel.Langkah 2:
Buka jangka lukis (compasses) sehingga jejarinya 7 cm.Langkah 3:
Letak jangka lukis pada titik P. Lukis satu lengkok kecil yang bersilang pada garis lurus itu. Label titik persilangan sebagai Q. Maka, PQ ialah tembereng garis (line segment) dengan panjang 7 cm.

Nota: 
  • Gunakan pensil yang tajam semasa melakukan pembinaan geometri.
  • Semua garis pembinaan dan lengkok pembinaan mesti dilukis dengan jelas dan kemas. Jangan padam garis-garis pembinaan.

No comments:

Post a Comment