Thursday, May 7, 2015

Mengenal Pasti Perimeter Suatu Kawasan

Perimeter ialah ukuran panjang sempadan / batasan yang mengelilingi sesuatu kawasan dengan selengkapnya.

Contoh

Kenal pasti perimeter bagi rajah di bawah.


Penyelesaian:

Perimeter = PQ + QR + RS + SP

Nota: Panjang pepenjuru QS tidak dikira sebagai perimeter dalam rajah PQRS di atas.

No comments:

Post a Comment