Monday, April 20, 2015

Mengenal pasti poligon & menamakan poligon

Mengenal pasti poligon

Poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah yang dibatasi tiga atau lebih garis lurus sebagai sisi-sisinya.

Misalnya,


Rajah (i) ialah sebuah poligon dengan empat sisi.

Rajah (ii) BUKAN suatu poligon kerana ia bukan suatu bentuk tertutup.

Rajah (iii) BUKAN suatu poligon kerana salah satu sisinya ialah lengkungan dan bukan garis lurus.

Dalam sesebuah poligon,
  • Bucu ialah titik di mana dua sisi bertemu.
  • Pepenjuru ialah garis yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan.
Misalnya,


Dalam sisi empat ABCD, titik A, B, C dan D ialah bucu, garis AB, BC, CD dan AD ialah sisi dan garis AC dan BD ialah pepenjuru.


Menamakan poligon

Suatu poligon dinamakan mengikut bilangan sisi yang dipunyainya.


No comments:

Post a Comment