Friday, April 3, 2015

Menganggar panjang suatu objek & perhitungan yang melibatkan panjang

Panjang suatu objek boleh dianggarkan dengan menggunakan unit yang sesuai.

Misalnya, jarak antara dua bandar biasanya dinyatakan dalam km; panjang sebuah bilik darjah dinyatakan dalam m; lebar sebuah buku dinyatakan dalam cm dan ketebalan seutas wayar dinyatakan dalam mm.

Perhitungan yang melibatkan panjang

Contoh 1

Nilaikan

a) 890 mm + 4.5 cm dan berikan jawapan dalam mm

b) 6 km 576 m + 8 km 945 m

c) 10 m 45 cm – 6.8 m

Penyelesaian:

a) 890 mm + 4.5 cm
= 890 mm + (4.5 x 10) mm
= 890 mm + 45 mm
= 935 mm

b) 6 km 576 m + 8 km 945 m
= 15 km 521 m


Kaedah Alternatif
6 km 576 m + 8 km 945 m
= 6.576 km + 8.945 km
= 15.521 km

c) 10 m 45 cm – 6.8 m
= 10 m 45 cm – [6 m + (0.8 x 100) cm]
= 10 m 45 cm – (6 m + 80 cm)
= 10 m 45 cm – 6 m 80 cm
= 3 m 65 cm


Kaedah Alternatif
10 m 45 cm – 6.8 m
= 10.45 m – 6.8m
= 3.65 m


Contoh 2
a) Nilaikan 5 m 78 cm x 6 dan berikan jawapan dalam m.

b) Nilaikan 265 km 56 m ÷ 4 dan berikan jawapan dalam km.

Penyelesaian:

a) 5 m 78 cm x 6
= [5 m + (78 ÷ 100) m] x 6
= (5 m + 0.78 m) x 6
= 5.78 m x 6
= 34.68 m

b) 265 km 56 m ÷ 4
= [265 km + (56 ÷ 1 000) km] ÷ 4
= 265.056 km ÷ 4
= 66.264 km


Penyelesaian masalah

Panjang seutas reben kuning ialah 4 m 80 cm. Panjang seutas reben merah ialah 2/3 daripada panjang reben kuning itu. Panjang seutas reben hijau ialah tiga kali panjang reben merah itu. Hitung jumlah panjang, dalam m, reben merah dan reben hijau itu.

Penyelesaian:

No comments:

Post a Comment