Friday, March 27, 2015

Membandingkan dua kuantiti dalam bentuk a : b atau a/b

Nisbah bagi dua kuantiti ialah perbandingan antara dua kuantiti dalam unit yang sama.

Nisbah boleh ditulis sebagai 
dimana ba, a : b dibaca sebagai ‘a kepada b’.

Misalnya,
  • Nisbah 5 cm kepada 7 cm.
    Ditulis sebagai 5 : 7 atau 5/7 (dibaca sebagai ‘lima kepada tujuh’).
  • Nisbah 6 bulan kepada satu tahun.
    Tukarkan kuantiti kepada unit yang sama (1 tahun = 12 bulan).
    6 bulan : 12 bulan = 6 : 12 atau 6/12 ( dibaca sebagai ‘enam kepada dua belas’).


Contoh 1

Ungkapkan setiap yang berikut sebagai nisbah kuantiti yang pertama kepada kuantiti yang kedua dalam bentuk a : b dan a/b.

a) 3, 8
Nisbah 3 kepada 8 ialah 3 : 8 atau 3/8.

b) 7 kg, 3 kg
Nisbah 7 kg kepada 3 kg ialah 7 : 3 atau 7/3.

c) 29 cm, 1 m
Ungkapkan 29 cm dan 1 m dalam unit yang sama
1 m = 100 cm
Nisbah 29 cm kepada 100 cm ialah 29 : 100 atau 29/100.

d) 4 hari, 3 minggu
Ungkapkan 4 hari dan 3 minggu dalam unit yang sama.
3 minggu = 21 hari.
Nisbah 4 hari kepada 21 hari ialah 4 : 21 atau 4/21 .


Contoh 2

Harga tiket bagi sebuah konsert ialah RM25 untuk seorang dewasa dan RM18 untuk seorang kanak-kanak. Cari nisbah harga sekeping tiket orang dewasa kepada harga sekeping tiket kanak-kanak.

Penyelesaian:
Nisbah harga sekeping tiket orang dewasa kepada harga sekeping tiket kanak-kanak
= RM25 : RM18
= 25:18

No comments:

Post a Comment