Tuesday, January 5, 2016

Memperoleh Dan Mentafsir Maklumat Daripada Carta Pai

Carta pai digunakan untuk mewakili data apabila perbandingan suatu kumpulan data dengan keseluruhan data lebih penting daripada nilai sebenarnya.

Daripada carta pai, kita boleh mentafsir maklumat dan seterusnya membuat kesimpulan.


Contoh


Hasil tinjauan tentang minuman panas yang digemari murid lelaki di SMKSI adalah seperti yang ditunjukkan dalam carta pai di atas.

a) Apakah minuman yang paling kurang digemari oleh murid lelaki SMKSI?

b) Apakah minuman yang paling digemari oleh murid lelaki SMKSI?

c) Berapakah peratus murid lelaki SMKSI yang menggemari minuman coklat?


Penyelesaian:

a) Kopi ialah minuman yang paling kurang digemari oleh murid lelaki SMKSI. [Sektor yang terkecil ialah kopi].

b) Teh ialah minuman yang paling digemari murid lelaki SMKSI. [Sektor yang terbesar ialah teh].

c) Peratus murid yang menggemari minuman coklat ialah:


No comments:

Post a Comment