Wednesday, February 3, 2016

Melukis Diameter

Contoh

Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan. Lukiskan diameter yang melalui titik P.Penyelesaian:

Lukis satu garis lurus yang melalui O dan P sehingga kedua-dua hujungnya berada pada lilitan.


No comments:

Post a Comment