Wednesday, February 3, 2016

Melukis Perentas

Contoh

Dalam bulatan yand diberi di bawah, O ialah pusat bulatan. Lukis perentas (chord) dengan panjang 3 cm yang melalui titik P.


Penyelesaian:
  • Langkah 1
    Laraskan bukaan jangka lukis kepada 3 cm. Letakkan hujung yang tajam jangka lukis pada titik P dan lukis lengkok yang bersilangan dengan lilitan.

  • Langkah 2
    Sambungkan titik P kepada titik persilangan.


No comments:

Post a Comment