Wednesday, February 3, 2016

Melukis Sektor

Contoh

Lukis sektor (sector) bagi bulatan yang mempunyai jejari 5 cm dan saiz sudut pada pusat ialah 65o.

Penyelesaian:

Langkah 1
Lukis sebuah bulatan dengan jejari 5 cm. Labelkan pusat sebagai O dan jejari sebagai OP.Langkah 2
Gunakan protraktor (protractor) untuk mengukur sudut 65o daripada OP, iaitu, ∠POQ = 65o. Sambungkan O kepada Q.


No comments:

Post a Comment