Tuesday, March 22, 2016

Menandakan dan Melabel Sudut

Sudut adalah ukuran putaran (measure of rotation).

Sebagai contoh, apabila PO dalam rajah di bawah diputarkan mengikut arah jam (turned clockwise) pada O, sudut (angles) akan terbentuk di O.


PO dan OR ialah sisi (sides) sudut tersebut.

Titik O dikenali sebagai bucu (vertex).

Simbol-simbol dan ^ adalah menandakan sudut.


Misalnya, sudut dalam rajah di atas boleh dilabel sebagai:Contoh

Dalam rajah di bawah, namakan sudut yang ditandakan a, b dan c.


Penyelesaian:

a = ∠BAC

b = ∠ABC

c = ∠ACB

1 comment: