Wednesday, July 11, 2012

Peratusan

Pecahan dengan 100 sebagai penyebut (denominator) dipanggil sebagai peratusan (percentage). Dalam kes ini, pengangka (numerator) mewakili nombor/bilangan bahagian-bahagian dalam setiap 100.

Simbol % digunakan bagi mewakili peratusan.

Contoh 1:
80/100 dinyatakan sebagai 80%, dimana;
 • 80/100 adalah pecahan dengan 100 sebagai penyebut,
 • 80% dibaca sebagai 'lapan puluh peratus' (eighty per cent).
14% dinyatakan sebagai 14/100.

  Contoh 2:
  Ungkapkan 53% sebagai suatu pecahan (fraction).
  Jwb:
  53% = 53/100

  Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan, dan sebaliknya.

  Untuk menukar pecahan atau nombor perpuluhan kepada peratusan:
  1. Kaedah 1: Tukarkan penyebut (pecahan) kepada 100.
  2. Kaedah 2: Darabkan pecahan atau nombor perpuluhan dengan 100%.

  Contoh 3:
  Ungkapkan setiap nilai berikut sebagai peratusan.
  • 2/5
   Jwb:
   2/5 = (2 x 20) / (5 x 20) = 40/100 = 40%
   atau 2/51 x 10020% = 40%

  • 1/2
   Jwb:
   1/2 = (1 x 50) / (2 x 50) = 50/100 = 50%
   atau 1/21 x 10050% = 50%

  • 0.3
   Jwb:
   0.3 = 3/10 = (3 x 10) / (10 x 10) = 30/100 = 30%
   atau 0.3 x 100% = 30%

  • 0.42
   Jwb:
   0.42 = 42/100 = 42%
   atau 0.42 x 100% = 42%

  Untuk menukar peratusan ke dalam pecahan atau perpuluhan:
  Bahagikan peratusan tersebut dengan 100%.

  Contoh 4:
  Tukarkan setiap yang berikut kepada:
  i) Pecahan
  ii) Nombor perpuluhan (decimal number)
  • 85%
   Jwb:
   i) 85% = 85/100 = 17/20 (Jawab dalam pecahan yang terendah)
   ii) 85% = 85/100 = 0.85 (Jawab dalam bentuk perpuluhan)

  • 48%
   Jwb:
   i) 48% = 48/100 = 12/25 (Jawab dalam pecahan yang terendah)
   ii) 48% = 48/100 = 0.48 (Jawab dalam bentuk perpuluhan)

  No comments:

  Post a Comment