Wednesday, January 30, 2013

Panjang


Mengukur panjang sesuatu objek

Panjang (length) adalah jarak antara dua titik (distance between two point) pada suatu garis lurus (straight line).

Dalam sistem metrik (metric system), unit piawai bagi ukuran panjang ialah;
 • milimeter, mm (millimetre)
 • sentimeter, cm (centimetre)
 • meter, m (metre)
 • kilometer, km (kilometre)

Pembaris (ruler) atau pita pengukur (measuring tape) boleh digunakan untuk mengukur panjang.

Panjang suatu lengkungan (curve) juga boleh diukur dengan menggunakan benang dan pembaris.


Contoh 1

Mengukur suatu garis lurus yang diberi, AB.


Menukarkan unit metrik

Bagi memudahkan untuk mengukur dan membandingkan (compare) panjang sesuatu objek, sistem piawai (standard system) begi pengukuran digunakan.

Sistem piawai bagi pengukuran, yang biasa digunakan di negara kita adalah sistem metrik.

Dalam sistem metrik, unit piawai bagi panjang boleh ditukar (converted) ke satu unit yang lebih besar atau lebih kecil, menggunakan peraturan berikut.

dimana,
1 cm = 10 mm
1 m = 100 cm
1 km = 1 000 m


Contoh 2

Tukarkan yang berikut;
 • 8 945 m kepada km
  Jwb:
  = 8 945 / 1000 = 8.945 km

 • 3 297 km kepada m
  Jwb:
  = 3 297 x 1000 = 3 297 000 m

 • 50.7 cm kepada mm
  Jwb:
  = 50.7 x 10 = 507 mm

 • 25 m 7 cm kepada cm
  Jwb:
  = (25 x 100) cm + 7 cm = (2 500 + 7) cm = 2 507 cm


Menganggar panjang suatu objek dalam unit yang sesuai

Panjang sesuatu objek boleh dianggarkan menggunakan unit yang sesuai (appropriate unit).

Dalam sistem metrik, unit asas untuk mengukur panjang adalah meter.

Bagi suatu objek yang pendek, seperti ketebalan majalah, kita boleh menggunakan unit cm atau mm.

Bagi sesuatu yang lebih panjang, seperti jarak antara 2 negeri, kita boleh menggunakan unit m atau km.


Contoh 3

Nyatakan unit yang sesuai digunakan bagi mengukur panjang yang berikut;
 • Kedalaman sungai
  Jwb: Meter, m

 • Ketebalan kanta cermin mata
  Jwb: Milimeter, mm


Penyelesaian masalah berkaitan panjang

Bagi mencari jumlah (sum) atau perbezaan (difference) antara dua panjang, pastikan bahawa setiap panjang adalah dalam unit yang sama.

Panjang juga boleh didarab (multiply) atau dibahagi (divide).

No comments:

Post a Comment