Saturday, May 11, 2013

Mengenal pasti Anu Dalam Sebutan Algebra


Sebutan algebra (algebraic terms) daripada dua atau lebih anu (unknowns) adalah hasil darab 'anu' dengan suatu nombor (product of the unknowns with a number). Contohnya;Secara umum, yn ialah n kali y didarabkan dengan dirinya sendiri. Contohnya;Hasil darab anu (unknowns) dengan suatu nombor dinyatakan tanpa menggunakan simbol darab (multiplication symbol). Contohnya;Dalam suatu sebutan algebra, nombor mestilah ditulis dahulu diikuti dengan anu (unknowns) dalam bentuk abjad (alphabetical order). Contohnya;

Contoh 1

Tentukan anu (unknowns) bagi sebutan algebra 37pqrs.

Jwb:
Anu bagi sebutan algebra 37pqrs ialah p, q, r dan s.

2 comments: