Tuesday, February 17, 2015

Nombor Bercampur

Nombor bercampur (mixed numbers) adalah terdiri daripada nombor bulat (whole numbers) dan pecahan (fraction). Misalnya,


Nombor bercampur juga boleh diwakili oleh gambar rajah.

Contoh

Lorekkan gambar rajah di bawah bagi mewakili nombor bercampur berikut;
No comments:

Post a Comment