Thursday, February 26, 2015

Mencari Nilai Peratusan Kuantiti

Untuk mencari nilai peratusan kuantiti yang diberikan:

a) Tulis sesuatu peratusan sebagai pecahan dengan 100 sebagai penyebut (denominator).

b) Kemudian, darabkan pecahan ini dengan kuantiti yang diberikan untuk mencari nilai peratusan.

Contoh 1


Contoh 2

Terdapat 45 ekor ikan di dalam kolam Pak Ali dimana 40% daripada ikan-ikan tersebut adalah berwarna merah. Berapakah bilangan ikan yang berwarna merah tersebut?

Penyelesaian:


No comments:

Post a Comment