Thursday, February 26, 2015

Mencari peratusan suatu nombor dengan nombor yang lain

Untuk mencari peratusan suatu nombor dengan nombor yang lain:

a) Pastikan kedua-dua nilai adalah unit yang sama.

b) Tuliskan kedua-dua nilai tersebut dalam bentuk pecahan.

c) Darabkan pecahan tersebut dengan 100%.

Contoh 1Contoh 2

Kajian menunjukkan bahawa seekor kucing tidur sekurang-kurangnya 18 jam sehari. Apakah peratusan pada hari tersebut jika kucing itu tidur?

Penyelesaian:

Kedua-dua nilai mesti mempunyai unit yang sama (1 hari = 24 jam)Contoh 3

Sebuah kilang mempunyai seramai 450 pekerja. 180 orang daripadanya adalah wanita. Apakah peratusan pekerja lelaki di kilang tersebut?

Penyelesaian:


No comments:

Post a Comment